Menü Kapat

Umre Tavafı Nedir?

Umre tavafı bütün mezheplere göre umrenin farzlarından biridir. Bu tavafın ilk dört şavtı rükündür. Yedi şavta tamamlanması ise vaciptir. Umre tavafının vakti, umre ihramına girilmesinden sonra başlar. Son vakti için bir sınır yoktur. Umre ihramında iken her hangi bir vakitte yapılabilir. (Aliyyü’l-Kârî, el-Meslekü’l-Mütekassıt fi’l-Menseki’l-Mütevassıt, s. 158 (Ab- dülgani el-Mekki’nin İrşadü’s-Sari adlı eseriyle birlikte), Darü’lKütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1998.)

KAYNAK: Diyanet Hac İlmihali, DİB Yayınları, 2013, Ankara

Gönderiye Yorum Yap