Menü Kapat

Yaşadığınız Yerde Nüfusun Dağılışında Doğal ve Beşerî Faktörlerden Hangileri Etkili Olmuştur? Söyleyiniz.

Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler, doğal ve beşeri faktörler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Doğal faktörler, doğaya bağlı nedenler iken beşeri faktörler insanlara bağlı nedenler olarak insanların hayat alanı seçmelerinde etkili olmaktadır.

Nüfusun dağılışında doğal etkenler, yeryüzü şekilleri, toprak özellikleri, dağlar, ovalar, vadiler, akarsular, bitki örtüsü ve iklim özellikleridir. Nüfusun dağılışında beşeri faktörler, eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim gibi konulardır. Büyük şehirlerde yeryüzü şekilleri nüfusun dağılışını etkilerken hizmet alanlarının ulaşılabilir olması da nüfus yoğunluğunu etkilemektedir. İstanbul’da nüfusun dağılışını etkileyen unsurlar daha çok beşeri faktörler olarak öne çıkmaktadır.

Gönderiye Yorum Yap