Menü Kapat

Yunan Mitolojisinde Afrodit Kimdir?

Yunan Mitolojisinde Afrodit Kimdir
Yunan aşk tanrıçası Afrodit. İÖ 100 yılından kalma bu heykel Melos Adası’nda bulunmuştur.

AFRODİT ya da APHRODİTE, Yunan mito­lojisinde aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Yunanlı­lar Afrodit’in Kıbrıs’tan geldiğini varsayar­lar. Bir söylenceye göre tanrılar kralı Zeus’un kızı olan Afrodit, bir başka inanışa göre de deniz köpüklerinden doğmuş ve bir denizkabuğundan karaya çıkmıştır.

Afrodit’e önceleri durgun denizlerin, başa­rılı yolculukların, bağ ve bahçelerin, gül ve mersin türünden nazlı bitkilerin tanrıçası ola­rak tapılırdı. Sonradan aşk ve güzellik tanrı­çası olarak benimsendi. Tüm tanrıçaların en güzeliydi. Yalnız ölümlü erkekleri değil tan­rıları bile baştan çıkarabilecek yetenekteydi. Hoşlandığı ölümlülerin isteklerini yerine geti­rir, nefret duyduklarına ve gücünü hafife alanlara çok acımasız davranırdı.

Afrodit’in erkeklerin yaşamını nasıl etkile­diğine ilişkin pek çok öykü vardır. Örneğin Truvalı Paris, Afrodit’i tanrıça Hera ve Athena’dan daha güzel bularak birinci seçmiş, bunun üzerine Afrodit Paris’e eşlik etmesi için dünyanın en güzel kadınını bulacağına söz vermişti. Bu kadın Zeus’un kızı Truvalı Helen’di. Sparta Kralı Menelaos’un karısı olan Helen’i kaçırması için Afrodit Paris’e yardım etti ve bu olay Truva Savaşı’na yol açtı. Medea’nm İason’a âşık olmasında ve İason’un Altın Post’u ka­zanmasında da Afrodit’in parmağı vardır.

Kimi söylencelere göre Afrodit demircile­rin tanrısı Hephaistos’un karısıydı. Sayısız sevgilisi vardı. Bunlardan en ünlüsü savaş tanrısı Ares’ti. Aşk tanrısı Eros, Ares ile Afrodit’in oğludur. Afrodit’in bir başka sevgi­lisi de Truvalı Ankhises’tir; Afrodit ile Ank- hises’in oğlu olan Aeneas Roma’yı kuran kahraman olarak ünlüdür

Roma mitolojisinde bağ ve bahçelerin ko­ruyucu tanrıçası olarak tapınılan Venüs, son­radan Yunan tanrıçası Afrodit ile bir tutul­muştur.

Gönderiye Yorum Yap